معرفی انجمن ها و نهادها

جهت معرفی انجمن ها و نهادهای مورد نظر خود، خواهشمند است؛

  1. «فرم  معرفی انجمن ها و نهادها» را دانلود کرده و آن را کامل نمایید.
  2. پس از تکمیل فرم، آنرا همراه با پیوستهای مربوطه به آدرس fanbazar@datfam.com ارسال نمایید.

دانلود فرم معرفی انجمن ها و نهادها

خبر های جدید فن بازار