معرفی شرکت

در صورتیکه شما درخواست  معرفی شرکت خود در فن بازار را دارید،

  1. لطفا  «فرم معرفی شرکت» را کلیک کرده و آن را کامل نمایید.
  2. پس از تکمیل فرم، آنرا همراه با پیوستهای مربوطه به آدرس  fanbazar@datfam.com  پست الکترونیکی نمایید.

دانلود فرم معرفی شرکت

خبر های جدید فن بازار