دريايي

آزمایشگاه های مربوط به حوزه دريايي

نمایش 1 - 4 از 4 آیتم
  • آزمایش ها: ساخت قطعات با استفاه از روشهای نمونه سازی سریع SLA و پرینتر سه بعدی ترموجت تجهیزات: دستگاه نمونه سازی سریع SLA: VIPER دستگاه پرینتر سه بعدی ترموجت: Thermojet پلاتر Design jet : HP 1055 اسکنر A0: Contex Cougar 36

  • آزمایش ها: اندازه گیری تنش پسماند قطعات نورد شده، فورج شده، ریخته‌گری شده، جوشکاری شده و ... تجهیزات: دستگاه جوشPlasma 2 دستگاه جوشTIG HF دستگاه جوشGMAW 4. دستگاه جوشRW دستگاه جوش FSW (با قابلیت اندازه‌گیری نیروی عمودی) Brazing جوشکاری تحت اتمسفر کنترل شده اندازه‌گیری‌میزان‌هیدروژن‌اتمسفر‌جوشکاری‌شونده ( نقطه شبنم محیط) تنش‌زدایی در کوره

  • آزمایش ها: انجام تست‌های حوضچه کشش برای انواع شناورها به منظور تعیین مشخصه‌های هیدرودینامیک آنها تجهیزات: تجهیزات کشنده تجهیزات شبکه تماسی دستگاه موج ساز پنجره‌های مشاهده در طول استخر استخر (حوضچه کشش) منحصر به فرد (160 متری با عمق 5/3 و عرض 7 متر) حوضچه خشک تجهیزات پرتابگر تونل آب منحصر به فرد با 3 مقطع مختلف

  • خاصیت قابل اندازه گیری: تعیین ضرایب آیرودینامیکی مشاهده میدان جریان حول جسم تعیین مشتقات دینامیکی

نمایش 1 - 4 از 4 آیتم

خبر های جدید فن بازار