تقاضای اجرای پروژه

برای درخواست فناوری/ محصولی که در این سایت ارائه نشده و شما مایل به پیدا کردن پیمانکار مناسب هستید، خواهشمند است نسبت به تکمیل «فرم تقاضای اجرای پروژه»، اقدام فرموده و پس از تکمیل فرم، آنرا همراه با پیوستهای مربوطه به آدرس  fanbazar@datfam.com پست الکترونیکی نمایید.

دانلود فرم تقاضای اجرای پروژه

خبر های جدید فن بازار