راهنمای کاربران

فن بازار؛ بازار معاملات فناوری‌های پیشرفته میباشد و شما میتوانید در بخش‌های مختلف آن موارد زیر را ملاحظه و استفاده نمایید:

بازار فناوری

 • در این بخش خرید و فروش فناوری و محصول از طریق ارائه‌ و ارتباط دادن خریدار و فروشنده صورت می‌پذیرد.
 • در صورتیکه شما محصول یا فناوری قابل فروش دارید؛ لطفا «عرضه فناوری» را انتخاب کنید.
 • درصورتیکه خریدار محصولات/ فناوری‌های ارائه شده در سایت هستید؛ لطفا روی «تقاضای فناوری» کلیک کنید.
 • درصورتیکه خریدار فناوری/ محصولی که در این سایت ارائه نشده هستید و نیاز به پیمانکار مناسب دارید؛ لطفا روی «تقاضای اجرای پروژه» کلیک کنید.

آموزش فناوری

 • در این سایت دوره‌های آموزشی فنی، مهندسی، مدیریتی، نرم‌افزاری، کسب و کار و ...؛ از طریق ارائه‌ و ارتباط دادن آموزش دهنده و درخواست کنندگان آموزش، صورت می‌پذیرد.
 • در صورتیکه شما قادر به ارایه‌ی دوره آموزشی هستید؛ لطفا «عرضه آموزش» را کلیک کنید و درصورتیکه خواستار شرکت در دوره‌ی آموزشی ارائه شده در سایت هستید؛ «تقاضای آموزش» را کلیک کنید.

خدمات فنی و آزمایشگاهی

 • در این بخش خرید و فروش خدمات فنی و آزمایشگاهی د رمحورهای:
 •      خدمات آزمایشگاهی
 •      خدمات فنی و کارگاهی
 •     خدمات تجاری سازی
 • از طریق ارائه‌ و ارتباط دادن خریدار و فروشنده صورت میگردد.
 • در صورتیکه شما تمایل به ارائه‌ و یا درخواست خدمات آزمایشگاهی دارید؛ لطفا «خدمات آزمایشگاهی » را انتخاب نمایید.
 • درصورتیکه تمایل به ارائه‌ و یا درخواست خدمات فنی کارگاهی دارید؛ لطفا «خدمات فنی و کارگاهی» را انتخاب نمایید.
 • درصورتیکه تمایل به درخواست خدمات تجاری سازی دارید؛ لطفا «خدمات تجاری سازی» را انتخاب نمایید.

خدمات آزمایشگاهی

 • در این بخش خرید و فروش خدمات آزمایشگاهی از طریق ارائه‌ و ارتباط دادن خریدار و فروشنده صورت می‌پذیرد.
 • حهت ارائه خدمات آزمایشگاهی که توانایی انجام آن را دارید؛ لطفا «عرضه خدمات آزمایشگاهی» را انتخاب کنید.
 •  درصورتیکه شما درخواست آزمایشهای ارائه شده در سایت را دارید؛ لطفا روی «تقاضای خدمات آزمایشگاهی» کلیک کنید.

خدمات فنی کارگاهی

 • در این بخش خرید و فروش خدمات فنی و کارگاهی از طریق ارائه‌ و ارتباط دادن خریدار و فروشنده صورت می‌پذیرد.
 • در صورتیکه شما دارای تجهیزات یا دانش فنی و صنعتی می‌باشید که مایل به ارائه‌ی آنها هستید؛ لطفا «عرضه خدمات فنی و کارگاهی» را انتخاب کنید.
 • درصورتیکه شما درخواست انجام خدمات فنی و کارگاهی ارائه شده در سایت را دارید؛ لطفا روی «تقاضای خدمات فنی و کارگاهی» کلیک کنید.

خدمات تجاری سازی

 • در این بخش درخواست کنندگان خدمات تجاری سازی در محورهای:
 •      مشاوره تجاری سازی
 •      استاندارد سازی

خدمات تجاری سازی با استفاده از اساتید دانشگاهی و مجربین این حوزه در محورهای زیر ارائه می گردد؛    

در صورتیکه شما درخواست مشاوره تجاری سازی از قبیل:

 • مشاوره تامین فناوری  
 • خدمات مشاوره حقوقی در زمینه مدیریت دارایی های فکری و حقوقی انتقال فناوری
 • مشاوره امکان سنجی اجرای پروژه های فناوری
 • مشاوره تهیه طرح تجاری
 • مشاوره سرمایه گذاری فناوری
 • مشاوره در زمینه های مالکیت فکری ، ثبت اختراع و ثبت علائم تجاری
 • مشاوره ارزش گذاری فناوری
 • مشاوره تجاری سازی به صاحبان ایده و فناوری های جدید
 • کمک به فرآیند انتقال و بکار گیری فناوری
 • کمک به اخذ استانداردها و مجوزها
 • انجام خدمات مالی و حقوقی شرکتها
 • کمک به دریافت تسهیلات
 • برگزاری نشستهای مشترک با سرمایه گذاران و مشتریان
 • ثبت اختراع

و انجام پروژه‌های مربوطه رادارید؛ لطفا «مشاوره تجاری سازی» را انتخاب نمایید.

 

 • در صورتیکه شما درخواست مشاوره استانداردسازی در زمینه‌های:

o       تدوین استانداردهای کارخانه‌ای و سازمانی برای طراحی، ساخت و آزمون محصولات، همچنین برای روندها و فرآیندها و نظامنامه‌ها

o       استانداردسازی یک محصول، یک ساختار و یا یک خدمت

o       پیاده سازی استاندارد مدیریتی( ایزو)

 

و انجام پروژه‌های مربوطه رادارید؛ لطفا «استاندارد سازی» را انتخاب نمایید.

 

سرمایه گذاری فناوری

 • در این بخش جهت فناوری / محصولاتی که در یکی از سطوح آمادگی فناوری قرار داشته و برای ادامه کار نیاز به سرمایه دارند؛ فن بازار بین صنعتگر و سرمایه گذارایجاد ارتباط می‌نماید.
 • در صورتیکه شما درخواست سرمایه، به منظور به ثمر رساندن فناوری / محصول خود را دارید؛ لطفا «درخواست سرمایه» را انتخاب کنید.
 • درصورتیکه شما تمایل به سرمایه گذاری دارید؛ لطفا روی «سرمایه گذاری» کلیک کنید.

 

فعالان فناوری

در این بخش فن بازار اقدام به شناسایی فعالان حوزه‌ی فناوری در سه بخش زیر می نماید؛

 •  شرکت‌های فعال
 • انجمن‌ها و نهادها
 • عضویت در شبکه همکاران

و پس از شناسایی فعالان حوزه فناوری در بخش شرکت ها و انجمن ها، آنها را در سایت معرفی می نماید و افرادی که تمایل به عضویت در شبکه همکاران را داشته اند را ضمن رعایت امانت در اطلاعات شخصی ایشان، نسبت به استفاده از ایشان در تمامی امور مشاوره ای فن بازار از قبیل ارزیابی و کارشناسی پروژه ها، آموزش دوره ها، مشاوره های تجاری سازی و استاندارد سازی و ....اقدام می نماید.

 • در صورتیکه شما تمایل به معرفی یا مشاهده بانک شرکت­ها/ کارگاه­های صنعتی فعال در این حوزه را دارید؛ لطفا  «شرکت‌های فعال» را انتخاب نمایید.
 • درصورتیکه تمایل به معرفی یا مشاهده بانک انجمن­ها/ نهاد­های فعال در این حوزه را دارید؛ لطفا «انجمن‌ها و نهادها» را انتخاب نمایید.
 •  درصورتیکه تمایل به همکاری با فن بازار را دارید؛ لطفا «عضویت در شبکه همکاران» را انتخاب نمایید.

بعد از رفتن به صفحات مربوطه و انجام هریک از موارد فوق، میباسست فرم مربوطه تکمیل وآنرا همراه با پیوستهای مربوطه به آدرس fanbazar@datfam.com پست الکترونیکی نمایید.

کارشناسان پس از بررسی موضوع، با شما تماس خواهند گرفت.

 

 

 

 

خبر های جدید فن بازار