• راهنمای کاربران

  فن بازار؛ بازار معاملات فناوری‌های پیشرفته میباشد و شما میتوانید در بخش‌های مختلف آن موارد زیر را ملاحظه و استفاده نمایید:

  بازار فناوری

  • در این بخش خرید و فروش فناوری و محصول از طریق ارائه‌ و ارتباط دادن خریدار و فروشنده صورت می‌پذیرد.
  • در صورتیکه شما محصول یا فناوری قابل فروش دارید؛ لطفا «عرضه فناوری» را انتخاب کنید.
  • درصورتیکه خریدار محصولات/ فناوری‌های ارائه شده در سایت هستید؛ لطفا روی «تقاضای فناوری» کلیک کنید.
  • درصورتیکه خریدار فناوری/ محصولی که در این سایت ارائه نشده هستید و نیاز به پیمانکار مناسب دارید؛ لطفا روی «تقاضای اجرای پروژه» کلیک کنید.

  آموزش فناوری

  • در این سایت دوره‌های آموزشی فنی، مهندسی، مدیریتی، نرم‌افزاری، کسب و کار و ...؛ از طریق ارائه‌ و ارتباط دادن آموزش دهنده و درخواست کنندگان آموزش، صورت می‌پذیرد.
  • در صورتیکه شما قادر به ارایه‌ی دوره آموزشی هستید؛ لطفا «عرضه آموزش» را کلیک کنید و درصورتیکه خواستار شرکت در دوره‌ی آموزشی ارائه شده در سایت هستید؛ «تقاضای آموزش» را کلیک کنید.

  خدمات فنی و آزمایشگاهی

  • در این بخش خرید و فروش خدمات فنی و آزمایشگاهی د رمحورهای:
  •      خدمات آزمایشگاهی
  •      خدمات فنی و کارگاهی
  •     خدمات تجاری سازی
  • از طریق ارائه‌ و ارتباط دادن خریدار و فروشنده صورت میگردد.
  • در صورتیکه شما تمایل به ارائه‌ و یا درخواست خدمات آزمایشگاهی دارید؛ لطفا «خدمات آزمایشگاهی » را انتخاب نمایید.
  • درصورتیکه تمایل به ارائه‌ و یا درخواست خدمات فنی کارگاهی دارید؛ لطفا «خدمات فنی و کارگاهی» را انتخاب نمایید.
  • درصورتیکه تمایل به درخواست خدمات تجاری سازی دارید؛ لطفا «خدمات تجاری سازی» را انتخاب نمایید.

  خدمات آزمایشگاهی

  • در این بخش خرید و فروش خدمات آزمایشگاهی از طریق ارائه‌ و ارتباط دادن خریدار و فروشنده صورت می‌پذیرد.
  • حهت ارائه خدمات آزمایشگاهی که توانایی انجام آن را دارید؛ لطفا «عرضه خدمات آزمایشگاهی» را انتخاب کنید.
  •  درصورتیکه شما درخواست آزمایشهای ارائه شده در سایت را دارید؛ لطفا روی «تقاضای خدمات آزمایشگاهی» کلیک کنید.

  خدمات فنی کارگاهی

  • در این بخش خرید و فروش خدمات فنی و کارگاهی از طریق ارائه‌ و ارتباط دادن خریدار و فروشنده صورت می‌پذیرد.
  • در صورتیکه شما دارای تجهیزات یا دانش فنی و صنعتی می‌باشید که مایل به ارائه‌ی آنها هستید؛ لطفا «عرضه خدمات فنی و کارگاهی» را انتخاب کنید.
  • درصورتیکه شما درخواست انجام خدمات فنی و کارگاهی ارائه شده در سایت را دارید؛ لطفا روی «تقاضای خدمات فنی و کارگاهی» کلیک کنید.

  خدمات تجاری سازی

  • در این بخش درخواست کنندگان خدمات تجاری سازی در محورهای:
  •      مشاوره تجاری سازی
  •      استاندارد سازی

  خدمات تجاری سازی با استفاده از اساتید دانشگاهی و مجربین این حوزه در محورهای زیر ارائه می گردد؛    

  در صورتیکه شما درخواست مشاوره تجاری سازی از قبیل:

  • مشاوره تامین فناوری  
  • خدمات مشاوره حقوقی در زمینه مدیریت دارایی های فکری و حقوقی انتقال فناوری
  • مشاوره امکان سنجی اجرای پروژه های فناوری
  • مشاوره تهیه طرح تجاری
  • مشاوره سرمایه گذاری فناوری
  • مشاوره در زمینه های مالکیت فکری ، ثبت اختراع و ثبت علائم تجاری
  • مشاوره ارزش گذاری فناوری
  • مشاوره تجاری سازی به صاحبان ایده و فناوری های جدید
  • کمک به فرآیند انتقال و بکار گیری فناوری
  • کمک به اخذ استانداردها و مجوزها
  • انجام خدمات مالی و حقوقی شرکتها
  • کمک به دریافت تسهیلات
  • برگزاری نشستهای مشترک با سرمایه گذاران و مشتریان
  • ثبت اختراع

  و انجام پروژه‌های مربوطه رادارید؛ لطفا «مشاوره تجاری سازی» را انتخاب نمایید.

   

  • در صورتیکه شما درخواست مشاوره استانداردسازی در زمینه‌های:

  o       تدوین استانداردهای کارخانه‌ای و سازمانی برای طراحی، ساخت و آزمون محصولات، همچنین برای روندها و فرآیندها و نظامنامه‌ها

  o       استانداردسازی یک محصول، یک ساختار و یا یک خدمت

  o       پیاده سازی استاندارد مدیریتی( ایزو)

   

  و انجام پروژه‌های مربوطه رادارید؛ لطفا «استاندارد سازی» را انتخاب نمایید.

   

  سرمایه گذاری فناوری

  • در این بخش جهت فناوری / محصولاتی که در یکی از سطوح آمادگی فناوری قرار داشته و برای ادامه کار نیاز به سرمایه دارند؛ فن بازار بین صنعتگر و سرمایه گذارایجاد ارتباط می‌نماید.
  • در صورتیکه شما درخواست سرمایه، به منظور به ثمر رساندن فناوری / محصول خود را دارید؛ لطفا «درخواست سرمایه» را انتخاب کنید.
  • درصورتیکه شما تمایل به سرمایه گذاری دارید؛ لطفا روی «سرمایه گذاری» کلیک کنید.

   

  فعالان فناوری

  در این بخش فن بازار اقدام به شناسایی فعالان حوزه‌ی فناوری در سه بخش زیر می نماید؛

  •  شرکت‌های فعال
  • انجمن‌ها و نهادها
  • عضویت در شبکه همکاران

  و پس از شناسایی فعالان حوزه فناوری در بخش شرکت ها و انجمن ها، آنها را در سایت معرفی می نماید و افرادی که تمایل به عضویت در شبکه همکاران را داشته اند را ضمن رعایت امانت در اطلاعات شخصی ایشان، نسبت به استفاده از ایشان در تمامی امور مشاوره ای فن بازار از قبیل ارزیابی و کارشناسی پروژه ها، آموزش دوره ها، مشاوره های تجاری سازی و استاندارد سازی و ....اقدام می نماید.

  • در صورتیکه شما تمایل به معرفی یا مشاهده بانک شرکت­ها/ کارگاه­های صنعتی فعال در این حوزه را دارید؛ لطفا  «شرکت‌های فعال» را انتخاب نمایید.
  • درصورتیکه تمایل به معرفی یا مشاهده بانک انجمن­ها/ نهاد­های فعال در این حوزه را دارید؛ لطفا «انجمن‌ها و نهادها» را انتخاب نمایید.
  •  درصورتیکه تمایل به همکاری با فن بازار را دارید؛ لطفا «عضویت در شبکه همکاران» را انتخاب نمایید.

  بعد از رفتن به صفحات مربوطه و انجام هریک از موارد فوق، میباسست فرم مربوطه تکمیل وآنرا همراه با پیوستهای مربوطه به آدرس fanbazar@datfam.com پست الکترونیکی نمایید.

  کارشناسان پس از بررسی موضوع، با شما تماس خواهند گرفت.

   

   

   

   

 • معرفی فن بازار

  وجود گلوگاه‌های صنعتی در صنایع مختلف کشور، از جمله صنایع دولتی، موجب می‌شود تا صنایع بصورت مستقل نسبت به تحقیق و حل آنها اقدام نمایند. دستاورد این تحقیقات، فناوری/ فناوریهای مختلف می‌باشد که برای یک بار در همان صنعت خاص، مورد استفاده قرار می‌گیرد. انباشت زیاد فناوری‌ها و زیرساخت‌های فناورانه‌ی در سازمان‌های دولتی و غیردولتی موجب شد تا با هدف سر ریز این قابلیت ها به جامعه و بهره مندی بخش دانش بنیان جامعه از آن و بالعکس، سامانه فن بازار داتفام راه‌اندازی گردد. از طرفی گستره قابل توجه‌ای از نیازمندی‌های فناورانه در سازمان‌های دولتی وجود دارد که قابل تامین توسط بخش دانش بنیان جامعه می باشد؛ که ما را به لزوم وجود یک بستر تعاملات در حوزه فناوری‌های پیشرفته هدایت می‌نماید. هدف اصلی سامانه فن بازار داتفام؛ ایجاد این مهم و تسهیل در این تعاملات می‌باشد. امید است با لطف و عنایت خداوند ضمن موفقیت در این مسیر، نسبت به صادرات کالا و خدمات دانش بنیان نیز به موفقیت‌هایی دست یابیم.

 • قوانین و مقررات

  الف)تعاریف

  1.     محصول: عبارت است از کلیه کالاها و فناوری های قابل ارائه در فن بازار که به اختصار محصول نامیده می شود.
  2.     خدمات: عبارت است از کلیه خدمات آموزشی و مشاوره و خدمات آزمایشگاهی و صنعتی و فنی قابل ارائه در فن بازار که به اختصار خدمات نامیده می شود.
  3.     مالک محصول/خدمات: عبارت است شخص حقیقی یا حقوقی صاحب امتیاز بهره برداری از محصول/خدمات و یا وکیل قانونی وی.
  4.     قرارداد/توافق نامه: سندی است که بین مجری و کارفرما به منظور تحویل محصول مشخص و یا ارئه خدمات مشخص منعقد می­گردد.
  5.     کارفرما: عبارت است از فردی حقیقی و یا حقوقی که درخواست انجام فعالیتی مشخص و یا دریافت محصول/خدمات معینی را دارد.

   

  ب) قوانین عمومی

  1.   تمامی محصولات/خدماتی که در سایت، عرضه یا درخواست پیگیری می شود نباید شامل هیچ گونه منع معاملاتی و تبلیغاتی در جمهوری اسلامی ایران باشند، در غیر اینصورت عواقب آن صرفا به عهده مالک است.
  2.     کلیه فعالیت های صورت گرفته در این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اعم از قضائی، حقوقی، سایبری و ... می باشد، بدیهی است در غیر اینصورت کلیه عواقب آن به عهده کارفرما می باشد.
  3.     فقط مالک محصول/خدمات حق ارائه محصول/خدمات خود به فن بازار را دارد و ارائه آن به فن بازار توسط شخص حقیقی/حقوقی به معنی داشتن حق مالکیت آن می باشد، در غیر این صورت تمامی عواقب بر عهده ارائه کننده می باشد.
  4.     ارائه محصول/خدمات به سایت فن بازار به معنی اعطای مجوز جهت انتشار عمومی آنها به فن بازار است و فن بازار هیچ گونه مسئولیتی در خصوص افشاء اطلاعات نخواهد داشت.
  5.     در این سایت محصولات(فناوری ها) در 3 رده بلوغ فناوری شامل ایده اثبات شده در تئوری، ساخت نمونه آزمایشگاهی و ساخت نمونه تولیدی، عرضه می گردد. مسئولیت انطباق رده ارائه شده با محصول پیشنهادی بر عهده کارفرما می باشد.
  6.     سایت فن بازار ممکن است، لینک هایی را به سایت های دیگر در سایت خود قرار دهد که این سایت ها تحت کنترل فن بازار نیستند، لذا هیچ مسئولیتی در قبال محتویات این سایت ها و لینک های دیگری که ممکن است در این سایت ها باشد متوجه فن بازار  نمی­باشد.
  7.     کلیه محتویات سایت فن بازار، اعم از طرح، ایده، عکس، متن و ... شامل قانون "حق تکثیر" شده و به این سایت تعلق دارد، بدیهی است در صورت هرگونه کپی برداری، بدون صدور مجوز های لازم از طرف مدیریت فن بازار، صاحبان امتیاز فن بازار و مالک محصول/خدمات، حق پیگیری موضوع را در مراجع قضایی دارند.
  8.     فن بازار دارای سایت انحصاری بوده و هیچ گونه نمایندگی و یا سایت موازی ندارد. لطفاً در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب جهت پیگرد از طریق کانال های ارتباطی سایت به فن بازار اطلاع داده شود .
  9.     تمامی شرایط و قوانین مندرج، در شرایط عادی قابل اجراست و در صورت بروز هر گونه موارد غیر مترقبه فن بازار هیچ گونه مسئولیتی ندارد .
  10.     مسئولیت فن بازار محدود به معرفی محصول/خدمات می باشد، سایر مسئولیت های حقوقی برعهده طرفین عرضه کننده و تقاضا کننده مطابق با قرارداد فی مابین آنها می باشد .

   

  ج) قوانین مالی

  1. هزینه عرضه هر محصول/خدمات در سایت مطابق جدول زیر می باشد.

  تعرفه های سامانه فن بازار

  2.در صورت فروش هر کدام از محصولات/خدمات درصدی بین 5 تا 10% از مبلغ فروش به صورت توافقی دریافت خواهد شد.
  3.برای معرفی شرکت ها در بانک فعالان فناوری مبلغ 10 میلیون ریال و برای معرفی آنها در صفحه اصلی و بانک فعالان فناوری به صورت توأم، مبلغ 50 میلیون ریال دریافت خواهد شد.
  4.هزینه درج محصولات/خدمات در قسمتهای دیگر سایت پس از درخواست کارفرما، توسط تیم کارشناسی فن بازار تعیین می­گردد.
  5.کلیه توافق نامه ها/قراردادهای فن بازار، تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می­باشد.

   

  د)مدت توافق نامه

  1. در صورت عدم تعیین مدت تبلیغ محصول/خدمات و اطلاعات شرکت های فعال و .... در قرارداد، این مدت برای هر دوره، یک سال شمسی از زمان بار گذاری آن در سایت می باشد.

   

  ه)اقدامات فن بازار

  1.     هر گونه ارتباط با سایت و دست اندرکاران آن توسط افراد حقوقی و یا حقیقی معلوم الهویه صورت می گیرد؛ بدیهی است که مشخصات شخصی افراد نزد فن بازار به صورت محرمانه نگهداری می گردد.
  2.     فن بازار به هر نحو که صلاح بداند اعم از تبلیغات و یا استخدام نیروی انسانی و یا شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی و ... محصولات/خدمات موجود در فن بازار را به بازار های هدف داخلی و خارجی که در نظر دارد معرفی می نماید.
  3.     پس از  درخواست توسط کارفرما، با توجه به اولویت، محصولات/خدمات مورد نظر وی بسته به طبقه بندی مورد نظر فن بازار در زیر منوی مربوطه در سایت بار گذاری می گردد.
  4.     در صورتیکه کارفرما خواستار شرایط خاصی از نظر محل و یا چگونگی ارائه تبلیغات برای محصول/خدمات خود، در سایت باشد، لازم است با مسئولین فن بازار تماس گرفته و هماهنگی لازم را به انجام برساند. فن بازار لیستی از گزینه های پیشنهادی خود را همراه با هزینه آن به کارفرما ارائه می نماید.
  5.     در قرارداد هایی که کارفرما جهت بار گذاری اطلاعات خود اعم از اطلاعات محصول/خدمات و یا اطلاعات مربوط به شرکت های فعال و .... به فن بازار وجه پرداخت نماید و در طول مدت قرارداد، مشکل پیش بینی نشده ­ای برای سرور های فن بازار پیش بیاید که اطلاعات کارفرما از دسترس عموم خارج گردد؛ فن بازار علاوه بر تلاش جهت برطرف نمودن مشکل، به تعداد روزهایی که اطلاعات کارفرما از دسترس خارج شده، به زمان قرارداد اضافه می نماید.

  تبصره: در صورتی که در مشکل پیش آمده، قصور متوجه فن بازار باشد؛ فن بازار به عنوان جریمه، علاوه بر موارد مطرح شده در بند 5 از ماده(ه)، به تعداد روزهایی که اطلاعات کارفرما از دسترس خارج شده، به زمان قرارداد اضافه نماید(مجموعا دو برابر زمان از دست رفته را به قرارداد اضافه می نماید.).

  1.     فن بازار علاوه بر ارائه محصولات/خدمات در سایت فن بازار، جهت فروش و عقد قرارداد نیز تلاش می نماید.

   

 • راهبرد مدیر عامل

  راهبرد مدیرعامل

  راهبرد مدیرعامل به منظور دستیابی به برند درجه اول ملی تعاملات و معاملات در حوزه فناوریهای پیشرفته و برند مورد توجه جهانی در بازه 5 ساله:

  1.      اتکا به نیروی انسانی خبره و ایجاد باشگاه فناوران
  2.      بکارگیری مشارکت ذینفعان کلیدی داخلی
  3.      ساماندهی حضور در مجامع مهم خارجی و ایجاد مشارکت های راهبردی خارجی
  4.      تبلیغ هدفمند در سطح ملی و خارجی
 • فرم ها

خبر های جدید فن بازار