تقاضای فناوری


برای درخواست خرید فناوری/ محصولی که در این سایت ارائه شده، خواهشمند است:
فناوری/ محصول مورد نظر را به یکی از دو طریق زیر ازبین محصولات ارائه شده در سایت انتخاب نمایید:

  •  عنوان فناوری/ محصول مورد نظر  را جستجو و انتخاب نمایید.
  • از جدول حوزه‌ها که در زیر آمده است؛ حوزه‌ی مربوطه را انتخاب و سپس فناوری/ محصول مورد نظر را انتخاب نمایید.

بعد از انتخاب فناوری/محصول مورد نظر، نسبت به تکمیل «فرم تقاضای فناوری»، اقدام فرموده و پس از تکمیل فرم، آنرا همراه با پیوستهای مربوطه به آدرس پست الکترونیکی fanbazar@datfam.com ارسال نمایید.

دانلود فرم تقاضای فناوری

خبر های جدید فن بازار