سرمایه گذاری

در صورتیکه شما علاقه مند به سرمایه گذاری در به نتیجه رساندن و فروش یک محصول/فناوری را دارید، خواهشمند است برای پیشنهاد سرمایه گذاری؛

  • فناوری‌/ محصولات ارائه شده در سایت را بررسی نموده؛
      • درصورت وجود فناوری مورد نظر جهت سرمایه گذاری، عنوان آنرا انتخاب و نسبت به تکمیل قسمت مربوطه در «فرم سرمایه گذاری»، اقدام نمایید.
      • درصورتیکه فناوری خاصی را در نظر ندارید یا دارید ولی در سایت نیست، نسبت به تکمیل قسمت مربوطه در «فرم سرمایه گذاری»، اقدام نمایید.
  • پس از تکمیل فرم، آنرا همراه با پیوستهای مربوطه به آدرس  fanbazar@datfam.com پست الکترونیکی نمایید.

دانلود فرم سرمایه گذاری

خبر های جدید فن بازار