عضویت در شبکه همکاران

به منظور تقویت بنیه تخصصی و علمی فن بازار جهت بررسی/ انجام طرح‌های پیشنهادی؛ فن بازار در این بخش اقدام به شناسایی و تهیه بانک شبکه همکاران نموده است.


در صورتیکه شما علاقه‌مند به عضویت در شبکه همکاران حوزه‌ی فناوری میباشید؛

  • لطفا  «فرم درخواست همکاری» را دانلود کرده و آن را کامل نمایید.
  • پس از تکمیل فرم، آنرا همراه با پیوستهای مربوطه به آدرس  fanbazar@datfam.com پست الکترونیکی نمایید.

دانلود فرم درخواست همکاری

خبر های جدید فن بازار