انجمن‌ها و نهادها

معرفی انجمن‌ها و نهادهایی که در حوزه فناوری‌های نوین طراحی، ساخت و آزمون خدمت می‌نمایند، بخشی دیگر از مسئولیت‌های فن بازار می‌باشد.

در صورتی که شما مایل به مشاهده بانک انجمن ها و نهاد های فعال در این حوزه هستید؛ لطفا "بانک انجمن ها و نهادها" را انتخاب نمایید.

در صورتیکه شما تمایل به معرفی انجمن‌ و یا نهادی در این حوزه دارید؛ لطفا "معرفی انجمن ها و نهادها" را انتخاب نمایید.

خبر های جدید فن بازار