خدمات استاندارد سازی

خدمات استانداردسازی با استفاده از اساتید دانشگاهی و مجربین این حوزه، در محورهای زیر ارائه می گردد:

 • تدوین استاندارد 
   • تدوین  استانداردهای کارخانه‌ای و سازمانی برای طراحی، ساخت و آزمون محصولات، همچنین برای روندها و فرآیندها و نظامنامه‌ها
 • استانداردسازی محصول
   • مشاوره درخصوص استانداردسازی یک محصول، یک ساختار و یا یک خدمت
 • پیاده سازی استاندارد مدیریتی( ایزو)
   • مشاوره درخصوص پیاده سازی استاندارد مدیریتی( ایزو)

با انتخاب محور مربوطه درخواست خود را اعلام می‌‍ نمایند تا با استفاده از اساتید دانشگاهی و مجربین این حوزه نسبت به درخواست شما اقدام نماییم.

در صورتیکه شما درخواست  هریک از این موارد را دارید، لطفا پس از تکمیل "فرم  استاندارد سازی" آن را به همراه پیوست های مورد نیاز به آدرس  fanbazar@datfam.com  ارسال نمایید.

دانلود فرم استاندارد سازی

خبر های جدید فن بازار