بازار فناوری

در این بخش خرید و فروش فناوری و محصول  از طریق ارائه‌ و ارتباط دادن خریدار و فروشنده صورت می‌پذیرد.

 • در صورتیکه شما محصول یا فناوری قابل فروش دارید؛ لطفا «عرضه فناوری» را انتخاب کنید.
 •  درصورتیکه خریدار محصولات/ فناوری‌های ارائه شده در سایت هستید؛ لطفا روی «تقاضای فناوری» کلیک کنید.
 • درصورتیکه خریدار فناوری/ محصولی که در این سایت ارائه نشده هستید و نیاز به پیمانکار مناسب دارید؛ لطفا روی «تقاضای اجرای پروژه» کلیک کنید.

 • عرضه فناوری


  برای ارائه‌ی فناوری/ محصول خود به منظور فروش، خواهشمند است نسبت به تکمیل «فرم عرضه فناوری»، اقدام فرموده و پس از تکمیل فرم، آنرا همراه با پیوستهای مربوطه به آدرس  fanbazar@datfam.com  ارسال نمایید.

  دانلود فرم عرضه فناوری

 • تقاضای فناوری


  برای درخواست خرید فناوری/ محصولی که در این سایت ارائه شده، خواهشمند است:
  فناوری/ محصول مورد نظر را به یکی از دو طریق زیر ازبین محصولات ارائه شده در سایت انتخاب نمایید:

  •  عنوان فناوری/ محصول مورد نظر  را جستجو و انتخاب نمایید.
  • از جدول حوزه‌ها که در زیر آمده است؛ حوزه‌ی مربوطه را انتخاب و سپس فناوری/ محصول مورد نظر را انتخاب نمایید.

  بعد از انتخاب فناوری/محصول مورد نظر، نسبت به تکمیل «فرم تقاضای فناوری»، اقدام فرموده و پس از تکمیل فرم، آنرا همراه با پیوستهای مربوطه به آدرس پست الکترونیکی fanbazar@datfam.com ارسال نمایید.

  دانلود فرم تقاضای فناوری

 • تقاضای اجرای پروژه

  برای درخواست فناوری/ محصولی که در این سایت ارائه نشده و شما مایل به پیدا کردن پیمانکار مناسب هستید، خواهشمند است نسبت به تکمیل «فرم تقاضای اجرای پروژه»، اقدام فرموده و پس از تکمیل فرم، آنرا همراه با پیوستهای مربوطه به آدرس  fanbazar@datfam.com پست الکترونیکی نمایید.

  دانلود فرم تقاضای اجرای پروژه

خبر های جدید فن بازار