خدمات تجاری سازی

در این بخش درخواست کنندگان خدمات تجاری سازی در محورهای:

 • مشاوره تجاری سازی
 • استاندارد سازی

خدمات تجاری سازی با استفاده از اساتید دانشگاهی و مجربین این حوزه در محورهای زیر ارائه می گردد؛    

در صورتیکه شما درخواست مشاوره تجاری سازی را دارید؛ لطفا «مشاوره تجاری سازی» را انتخاب نمایید.

در صورتیکه شما درخواست خدمات مشاوره استانداردسازی رادارید؛ لطفا «خدمات استاندارد سازی» را انتخاب نمایید.

 • مشاوره تجاری سازی

  مشاوره تجاری سازی با استفاده از اساتید دانشگاهی و مجربین این حوزه، در محورهای زیر ارائه می گردد:

  • مشاوره تامین فناوری       
  • خدمات مشاوره حقوقی در زمینه مدیریت دارایی های فکری و حقوقی انتقال فناوری     
  • مشاوره امکان سنجی اجرای پروژه های فناوری   
  • مشاوره تهیه طرح تجاری   
  • مشاوره سرمایه گذاری فناوری   
  • مشاوره در زمینه های مالکیت فکری ، ثبت اختراع و ثبت علائم تجاری   
  • مشاوره ارزش گذاری فناوری     
  • مشاوره تجاری سازی به صاحبان ایده و فناوری های جدید   
  • کمک به فرآیند انتقال و بکار گیری فناوری   
  • کمک به اخذ استانداردها و مجوزها   
  • ثبت اختراع
  • انجام خدمات مالی و حقوقی شرکتها   
  • کمک به دریافت تسهیلات    
  • برگزاری نشستهای مشترک با سرمایه گذاران و مشتریان   
  • ثبت اختراع

  به منظور استفاده از هر یک از خدمات مشاوره ای بالا ، لطفا فرم "مشاوره تجاری سازی" را تکمیل نموده و سپس به همراه پیوست های مورد نیاز به آدرس fanbazar@datfam.com ارسال نمایید.

  دانلود فرم مشاوره تجاری سازی

 • خدمات استاندارد سازی

  خدمات استانداردسازی با استفاده از اساتید دانشگاهی و مجربین این حوزه، در محورهای زیر ارائه می گردد:

  • تدوین استاندارد 
    • تدوین  استانداردهای کارخانه‌ای و سازمانی برای طراحی، ساخت و آزمون محصولات، همچنین برای روندها و فرآیندها و نظامنامه‌ها
  • استانداردسازی محصول
    • مشاوره درخصوص استانداردسازی یک محصول، یک ساختار و یا یک خدمت
  • پیاده سازی استاندارد مدیریتی( ایزو)
    • مشاوره درخصوص پیاده سازی استاندارد مدیریتی( ایزو)

  با انتخاب محور مربوطه درخواست خود را اعلام می‌‍ نمایند تا با استفاده از اساتید دانشگاهی و مجربین این حوزه نسبت به درخواست شما اقدام نماییم.

  در صورتیکه شما درخواست  هریک از این موارد را دارید، لطفا پس از تکمیل "فرم  استاندارد سازی" آن را به همراه پیوست های مورد نیاز به آدرس  fanbazar@datfam.com  ارسال نمایید.

  دانلود فرم استاندارد سازی

خبر های جدید فن بازار