خدمات فنی و کارگاهی

در این بخش خرید و فروش خدمات فنی و کارگاهی از طریق ارائه‌ و ارتباط دادن خریدار و فروشنده صورت می‌پذیرد.

 • عرضه خدمات فنی و کارگاهی

  برای ارائه‌ی خدمات فنی و کارگاهی خود به منظور فروش، خواهشمند است نسبت به تکمیل «فرم عرضه خدمات فنی کارگاهی»، اقدام فرموده و پس از تکمیل فرم، آنرا همراه با پیوستهای مربوطه به آدرس fanbazar@datfam.com ارسال نمایید.

  دانلود فرم عرضه خدمات فنی و کارگاهی

 • تقاضای خدمات فنی و...

  برای درخواست خدمات فنی و کارگاهی؛


  خدمات ارائه شده در زیر را بررسی و درصورت وجود خدمات فنی و کارگاهی مورد نظر، عنوان آن را انتخاب و نسبت به تکمیل قسمت مربوطه در «فرم تقاضای خدمات فنی و کارگاهی»، اقدام نمایید.
  درصورت نبود خدمات فنی و کارگاهی مورد نظر، نسبت به تکمیل قسمت مربوطه در «فرم تقاضای خدمات فنی و کارگاهی»، اقدام نمایید.


  پس از تکمیل فرم، آنرا همراه با پیوستهای مربوطه به آدرس  fanbazar@datfam.com  ارسال نمایید.

  دانلود فرم تقاضای خدمات فنی و کارگاهی

خبر های جدید فن بازار