عرضه خدمات آزمایشگاهی

برای ارائه‌ی خدمات آزمایشگاهی خود به منظور فروش خدمات، خواهشمند است نسبت به تکمیل «فرم عرضه خدمات آزمایشگاهی»، اقدام فرموده و پس از تکمیل فرم، آنرا همراه با پیوستهای مربوطه به آدرس  fanbazar@datfam.com ارسال نمایید.

  • یادآوری


برای ارائه‌ی خدمات آزمایشگاهی، لازم است عناوین آزمایشاتی که قابلیت انجام آنها توسط عرضه کننده، امکانپذیر است، ارائه شود و ارائه‌ی تجهیزات آزمایشگاه به تنهایی مفید نمی‌باشد.

دانلود فرم عرضه خدمات آزمایشگاهی

خبر های جدید فن بازار