آموزش فناوری

در این سایت دوره‌های آموزشی فنی، مهندسی، مدیریتی، نرم‌افزاری، کسب و کار و ...؛ از طریق ارائه‌  و ارتباط دادن آموزش دهنده و درخواست کنندگان آموزش، صورت می‌پذیرد.

 • در صورتیکه شما قادر به ارایه‌ی دوره آموزشی هستید؛ لطفا «عرضه آموزش» را کلیک کنید.
 • و یا درصورتیکه خواستار شرکت در دوره‌ی آموزشی ارائه شده در سایت هستید؛ «تقاضای آموزش» را کلیک کنید.
 • عرضه آموزش

  برای ارائه‌ی دوره آموزشی خود در این سایت، خواهشمند است نسبت به تکمیل «فرم عرضه آموزش»، اقدام فرموده و پس از تکمیل فرم، لطفا آنرا همراه با پیوستهای مربوطه به آدرس fanbazar@datfam.com پست الکترونیکی نمایید.

  دانلود فرم عرضه دوره آموزشی

 • تقاضای آموزش

  برای درخواست دوره‌ی آموزشی؛


  1. لطفا دوره‌های ارائه شده در سایت را بررسی و درصورت وجود دوره مورد نظر، عنوان دوره را انتخاب و نسبت به تکمیل قسمت مربوطه در «فرم تقاضای آموزش»، اقدام نمایید.

  2.درصورت نبود دوره مورد نظر، لطفا نسبت به تکمیل قسمت مربوطه در «فرم تقاضای آموزش»، اقدام نمایید.

  پس از تکمیل فرم، آنرا همراه با پیوستهای مربوطه به آدرس fanbazar@datfam.com پست الکترونیکی نمایید.

  دانلود فرم تقاضای دوره آموزشی

خبر های جدید فن بازار