لیزر چشم ایمن فلش پمپ (100 میلی ژول 1570 نانومتر- 12 هرتز)

لیزر چشم ایمن فلش پمپ (100 میلی ژول 1570 نانومتر- 12 هرتز)

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی/ عملیاتی:

 • طول موج اول (هارمونیک اول)1064 NM
 • طول موج دوم (چشم ایمن)1570NM
 • انرژی خروجی در هارمونیک اول400MJ
 • انرژی خروجی در هارمونیک دوم (چشم ایمن)80MJ
 • نرخ تکرار لیزر1-12HZ
 • ابعاد منبع تغذیه30*70*70 CM
 • ابعاد هد لیزر15*30*50 CM
 • ابعاد خنک ساز30*60*45 CM
 • پهنای پالس لیزرFWHM=15 ns
 • واگرایی پرتو لیزر (بدون تلسکوپ)4-5 MRAD
 • خنک سازی مایع خنک

سطح آمادگی:

ساخت نمونه تولیدی

کاربرد ها:

 • فاصله یابی چشم ایمن
 • حکاکی لیزری
 • اسپکتروسکوپی لیزری
 • نشانه گذاری لیزری بصورت چشم ایمن
 • وپوگرافی لیزری
 • مورد استفاده در آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه های کشور