عملگر کنترل گشتاور جایرویی ( CMG) نمایش بزرگتر

عملگر کنترل گشتاور جایرویی ( CMG)

ژایروی کنترل ممان به عنوان یک عملگر کنترل وضعیت، گشتاور لازم را جهت انجام مانورهای سریع فراهم می نماید.

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

ویژگی های اصلی:

انجام بخشی از تست های فضایی بر روی عملگر

مشخصات فنی/ عملیاتی:

 • وزن: 2. 5 Kg
 • سرعت دورانی: <5000 RPM
 • گشتاور مورد انتظار: ≈ 0. 65 Nm
 • مومنتوم زاویه ای: ≈ 0. 623 Nms
 • دقت کنترل سرعت جیمبال: < 1%
 • دقت کنترل موقعیت جیمبال: ≈ 0. 1 deg
 • حداکثر توان مصرفی: ≈ 18 W
 • حدود چرخش جیمبال: ±180
 • ابعاد: <373*129*142 mm3

سطح آمادگی:

آماده تولید

کاربرد ها:

 • زیرسیستم های تعیین و کنترل وضعیت ماهواره،
 • کنترل قایق های تندرو
 • ریاتیک کنترل موشک
 • کنترل هواپیماهای بدون سرنشین