دستگاه اسپری درایر نمایش بزرگتر

دستگاه اسپری درایر

اسپری درایینگ نوعی خشک کردن مواد می باشد که توسط اسپری کردن مواد در مجاورت با یک عامل گازی داغ برای تهیه گرانولها ( ذرات پودر آگلومره شده) استفاده می شود. در فرایند ساخت قطعات توسط متالورژی پودر یکی از مراحل اولیه آماده سازی، آگلومراسیون پودر می باشد. این فرآیند به دلیل تولید ذرات آگلومره شده کروی شکل، باعث افزایش جریان پذیری پودر می شود و قابلیت پرکردن قالب توسط پودر را افزایش می دهد. 

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

آگلومره کردن پودرهای سرامیکی عمدتاً با استفاده از دستگاه اسپری درایر انجام می شود. این دستگاه کاربرهای بسیار وسیعی در حوزه تولید مواد غذایی و نیز در صنعت دارویی دارد. فرایند اسپری درایینگ در دو مرحله به شرح زیر می تواند خلاصه شود: الف: اسپری کردن مواد (بصورت دوغاب، محلول، خمیر یا سوسپانسیون) برای تبدیل شدن به قطرات یا ذرات بسیار ریز. ب: قرارگرفتن مواد اسپری شده در مجاورت یک گاز داغ (معمولاً هوا یا بخار آب) جهت خشک شدن مواد. موادی که باید خشک شوند توسط وسایل اتمیزه کننده (اتمایزر دیسکی یا نازلی) به صورت ذرات ریز و بسیار کوچک در می آیند تا سطح تماس آنها با عامل خشک کننده (گاز داغ) افزایش یابد. در ادامه این ذرات با قرارگرفتن در داخل جریان گاز داغ (که عمدتاً هوا می باشد) خشک، سپس در انتهای دستگاه اسپری درایر جمع آوری و از دستگاه خارج می شوند.

ویژگی های اصلی:

مشخصات فنی/ عملیاتی:

قابلیت استفاده از اتمایزر دیسکی؛ قابلیت تنظیم قسمت تولید هوای گرم (کوره) در محدوده دمایی 0 تا 450 درجه سانتی گراد؛ قابلیت تنظیم دمای محفظه اتمایزر در محدوده 50 تا 150 درجه سانتی گراد؛ قابلیت تولید گرانول ها با اندازه هایی در محدوده 5 تا 150 میکرومتر؛ قابلیت خشک کردن دوغاب (سوسپانسیون) با نرخ 5/0 کیلوگرم بر ساعت؛ قابلیت کنترل پارامترهای سیستم های اتمایزر (دیسکی و نازلی) جهت کنترل اندازه ذرات پودر آگلومره شده تولیدی؛ قابلیت کنترل پارامترهای سیستم دمش هوای داغ جهت کنترل توان خشک کردن دستگاه در محدوده مورد نیاز.

سطح آمادگی:

نمونه صنعتی

کاربرد ها:

  • اسپری درایر برای خشک کردن محدوده وسیعی از مواد به کار می رود که در دو دسته کلی شامل موارد زیر خلاصه می شود:
  • الف: خشک کردن و گرانوله کردن پودر مواد فلزی، سرامیکی، پلیمری و کامپوزیتی.
  • ب: خشک کردن و گرانوله کردن محلول های انواع مواد و ترکیبات شیمیایی. نمونه هایی از کاربرد اسپری درایر برای ساخت محصولات عبارت است از:
  • تهیه پودر برای فرآیندهای مختلف متالورژی پودر،

پاشش حرارتی و ...

تهیه مواد رسی و کایولینی پرسلان های الکتریکی بدنه های ظروف غذا خوری تهیه رنگ ها و لعاب ها تهیه بدنه های سرامیک ویژه و سرامیک های اکسیدی تهیه فریت ها و سوسپانسیون های کربن و گرافیت استاتیت و سیلیکات زیرکونیم آلومینا و مخلوط های شیشه پاک کننده ها و موارد مشابه مواد دارویی، محصولات غذایی مانند شید، تخم مرغ و قهوه.