طراحی وساخت فاصله یاب برد کوتاه به روش مثلثاتی

اندازه گیری میزان جزر ومد آب دریا (LTG)

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی/ عملیاتی:

این سنسور ویا به عبارت دیگر فاصله یاب برد کوتاه ،براساس ارسال نور لیزر و ایجاد لکه نورانی از نور بازتابیده بر روی یک CCD Array با 10680 پیکسل عمل می کند . محدوده این سنسوردر حدود چند ده متر و دقت اندازه گیری فاصله آن در حدود سانتی متر است.

سطح آمادگی:

ساخت نمونه تولیدی

کاربرد ها:

  • استفاده در سازمان بنادر وکشتیرانی وهمچنین سازمان جغرافیایی جهت اندازه گیری میزان جزر ومد آب دریا
  • استفاده در خطوط تولید جهت اندازه گیری ابعاد واندازه قطعات تولید شده
  • استفاده در فعالیتهای عمرانی
  • استفاده در ارتفاع سنج ها
  • استفاده به عنوان عمق یاب مخازن آب و سوخت