لیزر حالت جامد دیود پمپ با محیط فعال تیغه ای

طراحي و ساخت ليزر حالت جامد Nd:YAG با بكارگيري تكنيك هاي SLAB و دمش ديود ليزرها

تذکر: سفارش این نوع لیزر با مشخصات مورد نیاز مشتری قابل بررسی و ساخت می باشد.

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی/ عملیاتی:

  • ليزر پالسي Nd:YAG با ساختار نوسانگر – تقویت کننده
  • طول موج خروجي 1064nm و 532nm
  • فركانس تكرار پالس ليزر P.R.R=1-250HZ
  • انرژي در طول موج 532nm: Eout=2J
  • پهناي زماني پالس ليزر20ns :
  • منبع دمش محيط فعال ليزري: ديود ليزر
  • محيط فعال طبقات تقويت كننده: SLAB

سطح آمادگی:

ساخت نمونه تولیدی

کاربرد ها:

  • استفاده در سيستم های ليزري دور برد
  • استفاده در کاربردهای فضایی از جمله ارتباطات ماهواره ای