لیزر حالت جامد فلش پمپ به همراه هارمونیک دوم

طراحی وساخت لیزر حالت جامد Nd:YAG فلش پمپ با نرخ تکرار 50 Hz و انرژی جروجی 60 mj در هارمونیک دوم لیزر می باشد.

تذکر: سفارش این نوع لیزر با مشخصات مورد نیاز مشتری قابل بررسی و ساخت می باشد.

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی/ عملیاتی:

  • انرژی خروجی: (1064nm)170 mj و (532 nm)70 mj
  • طول موج خروجی: 1064 و 532 و 355 و 266 نانومتر
  • نرخ تکرار: 1-50 Hz (قابل تنظیم)
  • پهنای پالس لیزر: 15 ns

سطح آمادگی:

ساخت نمونه تولیدی

کاربرد ها:

با توجه به وجود چهار طول موج در این لیزر، بهترین گزینه برای استفاده در آزمایشگاه های طیف سنجی و اسپکتروسکوپی می باشد استفاده در آزمایشگاههای آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور