• عملگر کنترل گشتاور جایرویی ( CMG)

  عملگر کنترل گشتاور جایرویی (CMG)

 • 	آزمایشگاه ارتعاشات و مودال

  آزمایشگاه ارتعاشات و مودال 

 • دستگاه سینترینگ پلاسمایی جرقه ای (Spark Plasma Sintering)

  دستگاه سینترینگ پلاسمایی جرقه ای (Spark Plasma Sintering)

 • دستگاه اسپری درایر

  دستگاه اسپری درایر

 • دستگاه پرس گرم تحت خلأ (Vacuum Hot press)

  دستگاه پرس گرم تحت خلأ (Vacuum Hot press)

 • جدیدترین فناوری ها/محصولات و خدمات

خبر های جدید فن بازار